Het Nationaal Programma Onderwijs richt zich op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het programma biedt ondersteuning en richt zich op de persoonlijke en praktische ontwikkeling van leerlingen en studenten, het inhalen en goedmaken van vertraging, en de ondersteuning van leerlingen, studenten, docenten en andere medewerkers in het onderwijs.

Om een consistente visuele herkenbaarheid te creëren is er een deelidentiteit ontwikkeld die een overkoepelende functie heeft en faciliteert in de interne communicatie rondom het Nationaal Programma Onderwijs.

Een krachtige, betrouwbare en motiverende vormtaal, die houvast biedt bij de ontwikkeling van communicatiemiddelen rondom het programma.

Daar waar verbinding elkaar raakt. De identiteit is ontwikkeld met een duurzaam karakter en op de toekomt gericht.

Uitgevoerd als ontwerper bij Things To Make And Do.